VÅR LIVSFILOSOFI

Något är fundamentalt fel i samhället då båda föräldrar anser sig behöva lönearbeta 100%, för att kunna konsumera onödiga saker, för att i sin tur hålla igång samhällsekonomin, och till råga på allt negligera sina barn då båda är ständigt på jobbet.

Allt fler f.d. industrialiserade samhällen befinner sig nu i en postindustriell era, där tillväxten inte längre är ekonomisk försvarbar och där råvarubrist och klimathot allt mer är realitet. I ett sådant läge är det bra att veta att vi som enskilda individer varken överkonsumerar eller är större miljöbovar samt lever relativt miljömässigt hållbart och självförsörjande. Att vi dessutom har mer tid till våra barn, då vi väljer ett gammalt och hållbart levnadssätt, är en stor bonus.

Jag och frugan downsizar så mycket vi kan. Vi kapar alla onödiga utgifter och vi är delägare i vindkraft samt har bergvärme, miljöbil, solceller, självförsörjande jordbruk med grisar, får, ankor, höns och bin. På så vis minimerar vi lönearbete samtidigt som vi maximerar vår fritid.

Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta……….

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas. Obligatoriska fält är märkta *